20 slumpmässiga ord genererades

 1. 1

  bergis

  Flätat bröd med vallmofrön, som traditionellt används på shabbat (sabbaten) och andra helgdagar.

 2. 2

  netilat yadaim

  Välsignelse i samband medhandtvagning med välsignelse (före måltid) (se kommentar nedan)

 3. 3

  chazer

  gris

 4. 4

  Shul

  Synagoga

 5. 5

  Relle

  Religionskola (cheider)

 6. 6

  hålla

  Att följa specifika religiösa påbud, enligt föreskrifter.

 7. 7

  brisa

  att omskära (någon)

 8. 8

  schnorrer

  1) Någon som tigger, snyltar, parasiterar, lever på andra

  2) En snåljåp (se kommentar nedan)

 9. 9

  luach

  judisk kalender som visar tider och datum för judiska helger, ljuständning och yahrzeit

 10. 10

  eretz

  landet Israel

 11. 11

  g'mar chatima tova

  'En god försegling (i livets bok)'; gott slut och må alla bli inskrivna i det goda livets bok. -- Hälsningsfras som traditionellt används mellan Jom Kippur och Hoshana Raba.

  Se även: G.C.T

 12. 12

  shleif

  Att vara trött; tråkig

 13. 13

  dvarre

  d'var tora; predikan; anförande baserat på Tora-avsnitt

 14. 14

  lejna

  Att läsa ur Toran (vanligt utfört av en 'baal kore')

 15. 15

  kosher

  lämplig, passande

  i enlighet med halachiska (mat-)lagar

 16. 16

  shkojach

  'Bra jobbat!'; 'bra gjort!'; 'gratulerar'

  Interjektion vanligen använd i samband med att någon har genomfört en synagogal uppgift, ex. alija, hagba, gelila, psiche, lejnen, d'var tora etc.

 17. 17

  Rellis

  (Ortodoxt) religiös person (subs.)

  Religiös (adj.)

  Något som associeras med religiösa (judiska) företeelser

 18. 18

  schveignemma

  Att i hemlighet ha sexuella relationer med någon.

 19. 19

  baleboste

  1) Hushållets kvinnliga överhuvud

  2) Stark kvinnlig karaktär

 20. 20

  ljuständning

  Ceremoni som inleder shabbat och andra helgdagar, vilket traditionellt markeras via tändning av stearinljus.

  Den exakta tidpunkt då shabbat och andra helgdagar infaller (tid för ljuständning).